Numara : 24
Tarih : 22.12.2014

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2014/24

KONU: A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Basımı, Dağıtımı ve Satışında TİM ve İhracatçı Birliklerinin Yetkilendirilmesi

20 Aralık 2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan;

  • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Gümrük İşlemleri) (Seri No:122) ile A.TR dolaşım belgelerinin basımı, satışı ve onaylanmasında TİM ve ihracatçı birliklerine de yetki verilmesi,
     
  • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:77 )’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Gümrük İşlemleri) (Seri No:123)’de menşe ispat belgelerinin basımı, satışı ve onaylanmasında TİM ve ihracatçı birliklerine de yetki verilmesi,

düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 122)
 
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 123)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.