Numara : 23
Tarih : 22.12.2014

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2014/23

KONU Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Yayımlandı.

20 Aralık 2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete'de yükümlü kayıt ve takip sistemine kayıtların yapılması, güncellenmesi ve gümrük idaresince kontrolüne ilişkin usul ve esasların belirlendiği "1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi)" yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile halihazırda yürürlükte olan Firma Dosyası Takip Programına ilişkin 81 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) kaldırılmış ve söz konusu uygulama “Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi” değiştirilmiş ve bu kapsamda yapılacak işlemler yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Gümrük Genel Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No:1)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.