Numara : 54
Tarih : 25.12.2012

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2012/54

KONU: Polietilen ve Polipropilenden Mamul Şerit veya Benzerlerinden Dokunmuş Mensucata İlişkin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

25 Aralık 2012 Tarihli ve 28508 Sayılı Resmi Gazete'de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/28) yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile, 15/11/2008 tarihli ve 27055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33)’in 25 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Eski düzenleme:

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

3921.90.60.00.11 3921.90.60.00.13

5407.20.11.90.00 5407.20.19.90.00

Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat

Çin Halk Cumhuriyeti

 

1,06 ABD Doları/Kg

Vietnam

1,16 ABD Doları/Kg


Yeni düzenleme:

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

3921.90.60.00.11 3921.90.60.00.13

3926.90.92.00.00 3926.90.97.90.19

5407.20.11.90.00 5407.20.19.90.00

5903.90.91.90.00

6306.12.00.00.00

Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat

Çin Halk Cumhuriyeti

 

1,06 ABD Doları/Kg

Vietnam

1,16 ABD Doları/Kg


İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/28)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz