Numara : 51
Tarih : 30.10.2012

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2012/51

KONU: Canlı Hayvan ve Et İthalatında Gümrük Vergileri Artırıldı.

30 Ekim 2012 tarihli ve 28452 sayılı Resmi Gazete'de 2012/3758 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlandı.

Söz konusu Karar ile İthalat Rejimi Kararına ekli (I) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

Eski

Yeni

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI

(%)

(%)

AB, EFTA

B-HER.

D.Ü.

AB, EFTA

B-HER.

D.Ü.

0102.29.91.00.11

Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar

30

30

30

40

40

40

0102.29.91.00.19

Diğerleri

30

30

30

40

40

40

0102.29.99.00.00

Diğerleri

30

30

30

40

40

40

0104.10.30.00.00

Kuzular (1 yaşında veya daha küçük)

30

30

30

40

40

40

0104.10.80.00.00

Diğerleri

30

30

30

40

40

40

0201.10.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

75

75

75

100

100

100

0201.20.20.00.00

Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)

75

75

75

100

100

100

0201.20.30.00.00

Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

75

75

75

100

100

100

0201.20.50.00.00

Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

75

75

75

100

100

100

0202.10.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

75

75

75

100

100

100

0202.20.10.00.00

Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)

75

75

75

100

100

100

0202.20.30.00.00

Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

75

75

75

100

100

100

0202.20.50.00.00

Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

75

75

75

100

100

100

0204.10.00.00.00

Kuzuların karkas ve yarım karkasları (taze veya soğutulmuş)

30

30

30

100

100

100

0204.21.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

30

30

30

100

100

100

0204.30.00.00.00

Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş)

30

30

30

100

100

100

0204.41.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

30

30

30

100

100

100

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2012/3758 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.