GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2012/48

KONU: Naylon İplik, Motosiklet ve Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararlar Yayımlandı.

1 Ağustos 2012 tarihli ve 28371 sayılı Resmi Gazete’de;

  • Naylon İplik İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
  • Motosiklet İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
  • Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

yayımlandı.

1. Naylon İplik İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

Bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde İran menşeli naylon iplik ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

5402.31 Gümrük Tarife Pozisyonu (G.T.P.) altında sınıflandırılan naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) naylon ipliğin İran menşeli olanlarının ithalatında, 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak aşağıdaki tabloda yer alan tutarlarda ek mali yükümlülük uygulanacaktır.

G.T.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük (ABD Doları/Brüt Kg)

1 inci Dönem (10/8/2012-9/8/2013)

2 nci Dönem (10/8/2013-9/8/2014)

3 üncü Dönem (10/8/2014-9/8/2015)

5402.31

Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) naylon iplik

1,225

1,20

1,175

Bu Karar 10/8/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Naylon İplik İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

2. Motosiklet İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde motosiklet ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacaktır.

Ek mali yükümlülük, aşağıdaki tabloda "Muafiyet Sınırı" sütununda gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında "Ek Mali Yükümlülük" sütununda belirtilen tutarlar kadar tahsil edilecektir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük  (ABD Doları/Adet)

Muafiyet Sınırı(CIF/ABD Doları/Adet)

1. Dönem(15/8/2012-14/8/2013)

2. Dönem (15/8/2013-14/8/2014)

3. Dönem (15/8/2014-14/8/2015)

8711.10.00.00.11

Mopedler

155

150

145

1.080

8711.10.00.00.19

Diğerleri

155

150

145

1.260

8711.20.10.00.00

Skuterler

190

185

180

1.800

8711.20.92.00.11

Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 80 cm3, ü geçmeyenler

155

150

145

1.260

8711.20.92.00.19

Silindir hacmi 80 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler

190

185

180

1.800

8711.20.98.00.00

Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler

240

235

230

2.070

Bu Karar 15/8/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Motosiklet İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

3. Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde ayakkabı ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Aşağıdaki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında 2 (iki) yıl süreyle korunma önlemi olarak aynı tabloda belirtilen tutarlar kadar ek mali yükümlülük uygulanacaktır.

G.T.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük
(ABD Doları/Çift)

1 .Dönem(10/8/2012-9/8/2013)

2.Dönem(10/8/2013-9/8/2014)

64.02 (1)(2)(3)

Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar

1,55

1,50

6403(1)(2)(3)

Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar

2,40

2,35

6404(1)(2)(3)

Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar

1,55

1,50

(1) 6402.12; 6402.19; 6403.12; 6403.19; 6404.11 alt pozisyonları hariç.

(2) 6402.91.90.00.00, 6402.99.93.00.00, 6402.99.96.00.00, 6402.99.98.00.00, 6403.91.13.00.00, 6403.91.16.00.00, 6403.91.18.00.00, 6403.99.93.00.00, 6403.99.96.00.00, 6403.99.98.00.00, 6404.19.90.00.11,6404.19.90.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan özel teknoloji ihtiva eden ayakkabılar hariç.

Özel teknoloji ihtiva eden ayakkabılar: Sportif faaliyetler için kullanılan, her bir çiftinin gümrük kıymeti 15$'dan az olmayan, tek veya çok katlı kalıplanmış tabanlı (enjekte edilmemiş), tabanı dikey veya yatay hareketlerin baskısını emecek şekilde özel olarak tasarlanmış sentetik malzemelerden imal edilmiş ve gaz veya sıvı içeren sızdırmaz yastıklar, alçak yoğunluk polimerler gibi maddeler veya etkiyi emen veya yok eden mekanik parçalar gibi teknik özelliklere sahip ayakkabılar.

(3) 6402.99.50; 6402.99.91; 6403.51.11; 6403.51.91; 6403.59.31; 6403.59.50.00.11; 6403.59.50.00.12; 6403.59.50.00.13; 6403.59.91; 6403.91.11; 6403.91.91; 6403.99.31; 6403.99.50; 6403.99.91; 6404.19.10.00.11; 6404.19.10.00.12; 6404.19.10.00.13; 6404.19.90.00.13; 6404.20.10 gümrük tarife pozisyonları için 1.Dönem 1,15 (ABD Doları/Çift), 2. Dönem 1,10 ABD Doları/Çift olarak uygulanır.

Bu Karar 10/8/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.