GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2012/41

KONU: Granit İçin Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlem Artırılmıştır.

10 Temmuz 2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmi Gazete'de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/14) yayımlandı.

Buna göre, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Bakanın onayı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/25) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin artırılarak, aşağıda gümrük tarife pozisyonu, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye'ye ithalinde karşısında gösterilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTP

Madde İsmi

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

6802.23
6802.93

Granit

Çin Halk Cumhuriyeti

174 ABD Doları/Ton

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/14)

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.