GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2012/36

KONU: İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı.

22 Haziran 2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazete'de İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.

Söz konusu Karar ile, 5/1/2008 tarihli ve 2008/13360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 3 üncü maddesinde yer alan tablodaki maddelerden bazılarının gümrük tarife istatistik pozisyonları ile madde isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

G.T.İ.P NO

Madde İsmi

G.T.İ.P NO

Madde İsmi

0407.00.11.10.11

Hindi yumurtası

0407.19.11.10.11

Hindi yumurtası

0407.00.11.10.19

Diğerleri

0407.19.11.10.19

Diğerleri

0407.00.19.10.11

Tavuk yumurtaları

0407.11.00.10.00

Damızlık olanlar

0407.00.19.10.19

Diğerleri

0407.19.19.00.11

Damızlık olanlar

0407.00.90.10.11

Devekuşu yumurtaları

0407.19.90.10.11

Devekuşu yumurtaları

0407.00.90.10.19

Diğerleri

0407.19.90.10.19

Diğerleri

0810.90.95.00.14

Persimmon (Trabzon Hurması)

0810.70.00.00.00

Persimmon (Trabzon Hurması)

12.09

Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar

12.09

Ekim amacıyla kullanılan tohum,meyve ve sporlar

1207.70.00.00.00

Kavun, Karpuz tohumu

2005.99.40.00.00

Havuçlar

2005.99.80.00.00

Diğerleri (Yalnızca havuçlar)

İlgili Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.