GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2011/56

KONU: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

2 Kasım 2011 Tarihli ve 28103 Sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

Söz konusu Yönetmelikle, 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin;

 • Onaylanmış kişi statüsü için gereken özel koşullar” başlıklı 24 üncü,
 •  “Özet beyan” başlıklı 60 ıncı,
 • “Özet beyan aranmayacak haller” başlıklı 61 inci,
 • Özet beyan verilmesi” başlıklı 63 üncü
 • “Özet beyan olarak kullanılan bilgiler” başlıklı 64 üncü
 • “Taşımacılıkta özet beyan verme yükümlülüğü” başlıklı 65 inci
 • “Varış öncesi bildirim” başlıklı 67 nci,
 • “Süre Sınırları” başlıklı 68 inci,
 • “Sürelerin uygulanmayacağı haller” başlıklı 69 uncu,
 • “Risk analizi başlıklı” 70 inci,
 • “Birden fazla limana uğrayan deniz veya hava taşıtlarına ilişkin risk analizi” başlıklı 71 inci
 • “Eşyanın boşaltılması” başlıklı 74 üncü
 • “Özet beyan ile boşaltma listesinin karşılaştırılması ve özet beyan takibatı” başlıklı 75
 • “Geçici depolanan eşya” başlıklı 77 nci
 • “Serbest dolaşıma giriş rejiminde beyanname yerine ticari veya idari belge” başlıklı 148 inci
 • “Antrepolardaki eşyanın başkasına devri” başlıklı 333 üncü
 • “Özet beyan” başlıklı 435 inci
 • “Farklı taşıma türlerinde veya kombine taşımacılıkta özet beyan düzenlenmesi” başlıklı 436 ncı
 • “Çıkış öncesi bildirim” başlıklı 437 nci
 • “Mektupların şekli ve tescili” başlıklı 443 üncü
 • “Beyan” başlıklı 459 uncu
 • “Türkiye Gümrük Bölgesine gelen posta haberleşme gönderilerinin ayrılması ve liste ile bildirilmesi” başlıklı 466 ncı
 • “Tutulacak kayıtlar” başlıklı 505 inci
 • “Yatırım izni” başlıklı 518
 • “İzin” başlıklı 519 uncu
 • “Antrepoya eşya girişinin durdurulması ve iznin geri alınması” başlıklı 525 inci
 • “Sınav Kurulu ve görevleri” 569 uncu

maddelerinde ve eklerinde değişiklikler yapılmıştır.

Anılan değişiklilerin detayına ulaşmak için tıklayınız.
 
İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.