Numara : 53
Tarih : 24.10.2011

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2011/53

KONU: Belirli Elektrikli Aletlerin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

23 Ekim 2011 Tarihli ve 28093 Sayılı Resmi Gazete'de Belirli Elektrikli Aletlerin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin 2011/2297 Sayılı Karar yayımlandı.

Bilindiği gibi, 2008/14237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, aşağıda GTİP numaraları belirtilen eşyaların ithalatında 01.11.2008 tarihinden bu zamana geçici korunma önlemleri uygulanmaktaydı.

Bu Karar’a ile, 01/11/2011 tarihinden itibaren, söz konusu eşyaların ithalatında azami 200 gün süreyle tabloda yer alan ek mali yükümlülük tutarlarında geçici korunma önlemi uygulanacaktır.

GTİP

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük (ABD Doları/Adet)

8508.11.00.00.19

Diğerleri

4,75

8509.40.00.00.11

Öğütücüler

3,75

8509.40.00.00.12

Mikserler

3,75

8509.40.00.00.13

Bilenderler

3,75

8509.40.00.00.15

Komple setler

5,7

8509.40.00.00.19

Diğerleri

3,75

8509.80.00.00.11

Et kıyma makinaları

5,7

8516.31.00.00.19

Diğerleri

3,75

8516.60.90.00.11

Tost makinaları

4,75

İlgili Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2011/2297 Belirli Elektrikli Aletlerin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.