Numara : 52
Tarih : 21.10.2011

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2011/52

KONU: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/10) Yayımlandı.

19 Ekim 2011 Tarihli ve 28089 Sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/10) yayımlandı.

Bu Tebliğ ile, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyaların (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması yapılacaktır.

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg.*)

8201.10.00.00.11

Beller

8

8201.10.00.00.12

Kürekler

8

8201.30.00.00.12

Tırmıklar

7

8201.20.00.00.00

Yabalar

7

*Kg: Brüt Ağırlık

Ayrıca, yukarıda belirtilen eşyalar ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilecektir.

Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonlarından 250 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf tutulacaktır.

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/10)

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.