Numara : 76
Tarih : 2.11.2010

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2010/76

KONU: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/28) Yayımlandı.

31 Ekim 2010 Tarihli ve 27745 Sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/28) yayımlandı.

Bilindiği gibi, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 5903.20.10.10.00, 5903.20.10.90.00, 5903.20.90.10.00, 5903.20.90.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTP) altında yer alan “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş- deri taklidi/ diğerleri” (Suni Deri) için 05/02/2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2005/2 Sayılı Tebliğ (2005/2 sayılı Tebliğ) ile dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Bununla birlikte, 20/06/2010 tarih ve 27264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/19 sayılı Tebliğ’in yayımından sonra konuya ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Soruşturma sonucunda, yerli üretim dalında maddi zararın devam ettiği ve meri önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devamın etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu anlaşıldığından, uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Menşe Ülke

Pozisyon No

Eşyanın Tanımı

Dampinge Karşı Önlem

Çin Halk
Cumhuriyeti

5903.20.10.10.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş - deri taklidi.

1 ABD Doları/Kg

5903.20.10.90.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş - diğerleri.

5903.20.90.10.00

Mensucat, poliüretanla sıvanmış,
kaplanmış veya lamine edilmiş - deri taklidi.

2,2 ABD Doları/Kg

5903.20.90.90.00

Mensucat, poliüretanla sıvanmış,
kaplanmış veya lamine edilmiş – diğerleri.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/28)

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.