Numara : 73
Tarih : 28.10.2010

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2010/73

KONU: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2010/972) Yayımlandı.

28 Ekim 2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de 2010/972 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

Bu Karar ile, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (I) Sayılı Liste’de yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

Gümrük Vergisi Oranı

G.T.İ.P

MADDE İSMİ

AB, EFTA

B-HER

D.Ü

0102.90.05.00.00

Ağırlığı 80 kg.i geçmeyenler

0(1)

0(1)

0(1)

0102.90.29.00.00

Diğerleri

0(1)

0(1)

0(1)

0102.90.49.00.00

Diğerleri

0(1)

0(1)

0(1)

0104.10.30.00.00

Kuzular(1 yaşında veya daha küçük)

20(1)

20(1)

20(1)

0104.10.80.00.00

Diğerleri

20(1)

20(1)

20(1)

(1)Söz konusu gümrük vergisi, 1/4/2011 tarihinden itibaren %135 olarak uygulanır.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2010/972 - İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.