Numara : 69
Tarih : 7.10.2010

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2010/69

KONU: Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlandı.

06 Ekim 2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete’de “Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” yayımlandı.

Bu Karar ile, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Kararnamenin eki "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar" çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve madde isimleri belirtilen tarım ürünlerinin ithalatında %0 oranında gümrük vergisi uygulanmak üzere karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.

TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜRÜNLER

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Tarife Kontenjanı Miktarı(ton)

Tarife Kontenjanı Dönemi

04.02

Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker yada diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)

2.500

01/01-31/12

0405.1

Tereyağı

2.000

01/01-31/12

0801.11.00.00.00

Kurutulmuş

1.000

01/01-31/12

0801.19.00.00.00

Diğerleri

1108.12

Mısır Nişastası

1.000

01/01-31/12

1207.40.90.00.11

Ham

7.000

01/01-31/12

1207.40.90.00.12

Soyulmuş

15.07

Soya yağı fraksiyonları(rafine edilmiş olsun olmasın fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

9.000

01/01-31/12

15.11

Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın,fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

15.12

Ayçiçeği tohumu,aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın,fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

15.13

Hindistan cevizi(kopra),palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın,fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

15.14

Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

15.15

Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dahil)ve bunların fraksiyonları(rafine edilmiş olsun olmasın,fakat kimyasal olaral değiştirilmemiş)

1516.20.96

Yer fıstığı,pamuk tohumu soya ve ayçiçeği tohumu yağları,palm çekirdeği,illipe,hindistan cevizi,rep tohumu ve copaiba yağları hariç ve serbest yağ asitleri ağırlık itibariyle %50'den az olan diğer yağlar

1516.20.98

Diğerleri

(1516.20.98.00.11)

Söz konusu Karar aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.