Numara : 68
Tarih : 7.10.2010

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2010/68

KONU İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/9 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

01 Ekim 2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/9 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” yayımlandı.

Bu Tebliğ ile, 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/9 sayılı Tebliğ'in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Düzenleme

Yeni Düzenleme

G.T.P.

Madde Adı

CIF Kıymet

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

(ABD Doları/Ton*)

8546.20

Seramikten olanlar

2500

5000

* Ton: Brüt ağırlık

Bu Tebliğ 16/10/2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/9 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.