Numara : 63
Tarih : 13.9.2010

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2010/63

KONU: Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)(Seri No: 12) Yayımlandı.


12 Eylül 2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)(Seri No: 12) yayımlandı.

Bu Tebliğde, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin tekdüzen olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, aşağıda yer alan eşyaların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin Gümrük Müsteşarlığının sınıflandırma kararlarını bulabilirsiniz.

EŞYANIN TANIMI

TARİFE POZİSYONU

SINIFLANDIRMANIN GEREKÇESİ

Alüminyum çerçeveli 0oC ile 300oC arasındaki ısıda genleşme katsayısı 5x10-6 Kelvini geçmeyen saydam camdan mamul gövde ve plastikten mamul duş teknesinden oluşan duşakabin.

3922.10.00

23.8.2008 tarihli L 225/3 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 20.08.2008 tarihli 833/2008 sayılı Komisyon Tüzüğü’ne dayanılarak duş kabinine esas özelliğini cam panelin değil plastik duş teknesinin verdiği belirlenmiştir

Bilgisayar yazılımına ilişkin telif hakkı kullanım sertifikası ve yükleme anahtarının yer aldığı döküman (yazılım internet üzerinden yüklenecektir).

4911.99

Sınıflandırma; Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallardan 1 ve 6 ile Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 49.11 tarife pozisyonu açıklama notlarına dayanılarak belirlenmiştir.

Boyanmış demirden mamul, ütü yapılan üst kısmı 10 mm kalınlığında keçe ve pamuk dokuma ile kaplanmış, kordonu, fişi ve prizi olan katlanabilir ütü masası.

7323.99.91

DGÖ Sekreteryasının 12.06.2008 tarihli 08NL0303-Ko sayılı görüş yazısında; istenildiği zaman çıkarılıp açılan, işi bittiğinde bu tip eşyanın konulduğu bir yere kaldırılan eşyanın mobilya olarak değil mamul olduğu maddeye göre (73.23) sınıflandırılması gerektiği belirtilmiştir. GYK 1 ve 6’ya göre sınıflandırılmıştır.

Katlanabilir özelliğe sahip, boyanmış demirden mamul kanatlı çamaşır kurutma askısı.

7323.99.91

DGÖ Sekreteryasının 12.06.2008 tarihli 08NL0303-Ko sayılı görüş yazısında; istenildiği zaman çıkarılıp açılan, işi bittiğinde bu tip eşyanın konulduğu bir yere kaldırılan eşyanın mobilya olarak değil mamul olduğu maddeye göre (73.23) sınıflandırılması gerektiği belirtilmiştir. GYK 1 ve 6’ya göre sınıflandırılmıştır.

Tuvalet fırçası ve mahfazası, tuvalet kağıdı askılığı ve bunların asılacağı metalden boru ve bağlantı parçalarını ihtiva eden çelikten eşya. Eşya zemine konulmakta olup, herhangi bir yere sabitlenmemektedir.

7324.90.00

Eşya sağlık ve hijyen amaçlı olup, eşyaya esas niteliğini tuvalet kağıdı tutucusunun verdiği değerlendirilmiştir Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 73.24 tarife pozisyonunda tuvalet kağıdı tutucuları ismen sayılmaktadır. Aynı eşyanın diğer metallerden mamul olanlarının da mamul olduğu maddeye göre kendi uygun pozisyonlarında sınıflandırılması gerekmektedir.

Birden fazla dış kapı ve ayrı iç hacimlere sahip, en az bir bölümü soğutucu, bir bölümü dondurucu olan kombine haldeki soğutucu dondurucu cihazlar (ev tipi olsun olmasın).

8418.10

Sınıflandırma; Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallardan 1 ve 6 ile Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.18 tarife pozisyonu açıklama notlarına dayanılarak belirlenmiştir.

Bilgisayar yazılımı kaydedilmiş CD-ROM

8523.40

Bilgisayar yazılımları somut bir eşya olmadığından sınıflandırmanın konusuna girmemektedir. Sınıflandırma yazılımın kaydedilmiş olduğu mesnete göre yapılmaktadır. Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallardan 1 ve 6 ile Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 85.23 tarife pozisyonu açıklama notlarına dayanılarak belirlenmiştir.

Ayrıca Tebliğ ile 8/6/2002 tarihli 24779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile 17.01.2003 tarihli 24996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)(Seri No: 12)

Ek-1

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.