Numara : 62
Tarih : 13.9.2010

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2010/62

KONU: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/9) Yayımlandı.

12 Eylül 2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/9) yayımlandı.

Söz konusu Tebliğde, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyaların (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebileceği belirtilmiştir.

Bununla birlikte, gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak ve gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenecektir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet(ABD Doları/Kg.*)

8201.50.00.00.11

Bağ ve bahçıvan makasları

20

8203.20.90.00.11

Pensler

20

8203.20.90.00.12

Kerpetenler

20

8203.30.00.00.00

Tenekeci makasları ve benzeri aletler

20

8204.11.00.00.00

Ağzı sabit olanlar

20

8204.12.00.00.00

Ağzı ayarlanabilir olanlar

20

8205.20.00.00.11

Çekiçler

20

8205.30.00.00.00

Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri kesici aletler

20

8205.59.90.00.19

Diğerleri

20

Ayrıca Tebliğe göre, bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife pozisyonundan 200 Kg. veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/9)

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.