Numara : 35
Tarih : 21.5.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/35
 
KONU

Gelir Vergisi Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4756 Sayılı Kanun

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4756 Sayılı Kanun 21 Mayıs 2002 tarihli ve 24761 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 21 Mayıs 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ve Basın Kanununda değişikliklere ilave olarak, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapan aşağıdaki düzenlemeleri içermektedir:
 
1- 4756 Sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun Gider Kabul Edilmeyen Ödemeleri (Kanunen Kabul Edilmeyen Giderleri) düzenleyen 41 inci maddesinin birinci fıkrasına “basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri” dokuzuncu bent olarak eklenmiştir.
 
2- Aynı Kanunun 29 uncu maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun Kabul Edilmeyen İndirimleri (Kanunen Kabul Edilmeyen Giderleri) düzenleyen 15 inci maddesine “basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri” ondördüncü bent olarak eklenmiştir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.