Numara : 80
Tarih : 20.12.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2005/80

KONU

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 inci Maddesi Kapsamında Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmalarının Uygulanmasıyla İlgili Ek Açıklama 

 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, ilgili anlaşmaya taraf olan Ülkelerce hazırlanıp imzalanmasını takiben TBMM’de kabul edilip, Cumhurbaşkanı onayından sonrasında, bu anlaşma ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla Anlaşmada belirlenen tarihlerde hüküm ifade etmeye başlarlar. Dolayısıyla, Türkiye’nin imzaladığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları uzun yıllar süren görüşmeler sonucunda ortaya çıkan düzenlemeler olup; kısa sürede oluşmuş veya oluşabilecek Kanunlar değillerdir. Ancak mevcut bir Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması kendisinden sonra iç mevzuatı etkileyen bir Kanun yürürlüğe girse bile öncelikle hüküm ifade etmektedir.

Bu çerçevede, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Geçici 67 nci madde hükümleri gereği olarak tevkifata konu geliri elde eden kişinin mukim olduğu ülke ile yapılmış ve yürürlükte olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümleri önemli hale geldiğini, 12 Aralık 2005 tarih 2005/77 sayılı Sirkülerimiz ile duyurmuştuk.

Ancak, 12 Aralık 2005 tarih 2005/77 sayılı Sirkülerimizdeki açıklamaların yazılı sonrasında; elde bulundurma süresi içermeyen ve bu nedenle sirkülerimizde “süresiz” olarak açıkladığımız Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ile ilgili olarak, bu ülke mukimleri tarafından elde edilen kazançların vergileme hakkının hangi akit devlete (Türkiye veya diğer devlet) ait olacağı hususunda tereddüt yaşandığı anlaşılmaktır. Örnek vermek gerekirse, bir Arnavutluk mukiminin elinde bulundurduğu Türkiye mukimi bir şirketin hisse senetlerini elden çıkarması halinde, elde edilen kazanç yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu Arnavutluk tarafından  vergilendirebilecektir. Bu nedenle, aşağıdaki bilginin açıklanmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.
 
Ülke
Elde Tutma Süresi
Menkul Kıymet
Türü [1]
Vergilendirme Hakkı
Tanınan Ülke
Arnavutluk
Süresiz
Hisse Senedi ve Tahviller
Arnavutluk
Bangladeş
Süresiz
Hisse Senedi ve Tahviller
Bangladeş
Estonya
Süresiz
Hisse Senedi ve Tahviller
Estonya
Fas
Süresiz
Hisse Senedi ve Tahviller
Fas
Hırvatistan
Süresiz
Hisse Senedi ve Tahviller
Hırvatistan
İsrail
Süresiz
Hisse Senedi ve Tahviller
İsrail
İsveç
Süresiz
Hisse Senedi ve Tahviller
Türkiye
Japonya
Süresiz
Hisse Senedi ve Tahviller
Türkiye
Kuveyt
Süresiz
Hisse Senedi ve Tahviller
Kuveyt
Letonya
Süresiz
Hisse Senedi ve Tahviller
Letonya
Litvanya
Süresiz
Hisse Senedi ve Tahviller
Litvanya
Pakistan
Süresiz
Hisse Senedi ve Tahviller
Türkiye
Singapur
Süresiz
Hisse Senedi ve Tahviller
Türkiye
Suriye
Süresiz
Hisse Senedi ve Tahviller
Suriye
 
Bu sirkülerimizde yer alan konulara ilişkin gelişmeler sizlere duyurulacaktır.
Yukarıda yer verilen konularla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.