Numara : 68
Tarih : 10.10.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/68
  
KONU :Geçici Vergi Dönemleri İtibariyle Yeniden Değerleme Oranları
 
Gelir İdaresi Başkanlığı, resmi internet sitesinde 9 no’lu kurumlar vergisi sirkülerini yayınlayarak üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını % 4,54 (yüzde dört virgül ellidört) olarak tespit etmiştir.
 
2007 yılı Geçici Vergi dönemleri itibariyle toplu olarak yeniden değerleme oranları aşağıdaki gibidir.
 
2007 Yılı Geçici Veri Dönemleri
Yeniden Değerleme Oranı  (%)
I.Geçici Vergi Dönemi          1.1.2007 – 31.3.2007
Oran negatif çıktığından yeniden değerleme yapılmaz.
II. Geçici Vergi Dönemi        1.1.2007 – 30.6.2007
                         % 1,29
III.Geçici Vergi Dönemi       1.1.2007 – 30.9.2007
                         % 4,54
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş