Numara : 77
Tarih : 15.11.2007
Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan 65 no’lu Gelir Vergisi Sirküleri ile 2007 yılının  III üncü Geçici Vergi dönemine ilişkin beyanname verme süresi 16 Kasım 2007 günü akşamına kadar uzatılmıştır.
 
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 inci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 32 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından 14 Kasım 2007 tarihinde verilmesi gereken 2007 yılı Temmuz - Ağustos - Eylül  dönemini kapsayan III üncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi, Maliye Bakanlığınca VUK’nun 17 inci maddesinde yer alan yetkisine dayanılarak16 Kasım 2007 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır.
 
Ancak beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle III üncü Geçici Verginin 17 Kasım 2007 tarihinde ödenmesi gerekmektedir. Bu tarihin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle anılan vergiler 19 Kasım 2007 Pazartesi günü ödenebilecektir
 
     
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş