Numara : 27
Tarih : 15.2.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2008/27

KONU: Elektronik Fatura Sistemi Uygulaması Başlıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde, “Elektronik Fatura Kayıt Sistemi”ne yönelik çalışmalarını tamamlayarak açıklamalarda bulunmuş ve “Elektronik Fatura Kayıt Sistemi” kapsamında fatura düzenlemeye hak kazanan firmaların ünvanları açıklanmıştır.
 
Elektronik Fatura Kayıt Sistemi, kurum ve kuruluşların düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması suretiyle faturaların ikinci nüshalarının kağıt ortamında saklanma mecburiyetini ortadan kaldırmıştır.
 
Sistem ayrıca, alıcılarına verilmek üzere hazırlanan birinci nüsha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına imkan sağlamaktadır.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı ile protokol imzalayan Avea A.Ş, Turkcell A.Ş, TT Net A.Ş ve Türk Telekomünikasyon A.Ş firmaları faturalarını elektronik ortamda düzenlemeye başlıyorlar.
 
Gelir İdaresi Başkanlığının açıklamaları aşağıdaki gibidir:
 
“Elektronik Fatura Kayıt Sistemi kapsamında kağıt veya güvenli elektronik imzalı dijital belge olarak düzenlenebilen birinci nüsha faturalar, genel hükümler çerçevesinde düzenlenen faturalardan aşağıda belirtilen 3 nokta da farklılık göstermektedir.
 
1) Seri Sıra Numarası Yerine Fatura ID Numarası Kullanımı
 
Elektronik Fatura Kayıt Sistemi kapsamında oluşturulan faturalarda, seri-sıra numarası yerine Fatura ID numarası kullanılması öngörülmüştür. Fatura ID numarası 3 haneli birim kod ve 15 haneli sıra numarası olmak üzere toplam 18 haneden oluşmaktadır.
Fatura ID numarası içerisinde yer alan birim kodu, sistemden yararlanan kurum bünyesinde fatura düzenleyecek her bir birim için belirlenen alfa nümerik bir koddur.
 
Yine Fatura ID numarası içerisinde yer alan sıra numarası ise ilk 4 karakter yıl, sonraki 2 karakter ay ve geri kalan 9 karakter de müteselsil numaradan oluşmaktadır.
 
2) Sistem Amblemi
 
 Elektronik Fatura Kayıt Sistemi kapsamında oluşturulan faturalarda, genel esaslara göre düzenlenen faturaların üst orta kısmına gelecek şekilde basılması zorunlu olan "Belgelere Konulacak Özel İşaret (Amblem)" ile "İl Kod Numarası" yerine, aynı konumda bulunmak üzere aşağıda yer alan Elektronik Fatura Kayıt Sistemi Amblemi basılmaktadır.

3) Sistem Şerhi
 
Elektronik Fatura Kayıt Sistemi kapsamında oluşturulan faturalarda son olarak, faturanın alt kısmında açık ve okunaklı bir şekilde yer almak üzere "Bu fatura Elektronik Fatura Kayıt Sisteminde kayıtlıdır. Faturanın kayıtlı olduğuna ilişkin sorgulama http://www.efatura.gov.tr internet adresinde yapılabilir." şerhine yer verilmektedir.”
 
Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde, elektronik faturanın diğer ileri aşamalarında sağlanacak kolaylıkları ve Elektronik İmza Uygulaması hakkında çalışmaları devam etmektedir.
 
Yeni sistemle, elektronik fatura, naylon fatura düzenlemenin önüne geçilebileceği gibi işlemlerde hız ve güvenilirliği oluşturarak ekonomimize katkıda bulunacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 

Deloitte Türkiye