Numara : 19
Tarih : 14.2.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/19

KONU

Depremden Etkilenen Yörelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Düşük Faizle Taksitlendirilmesi İçin Başvuru Süresi Uzatıldı

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 423 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği ile (R.G.: 14/2/2002; 24671) 414 ve 420 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğlerine atfen; 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerden etkilenen Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova, Kocaeli İllerinin merkez ve İlçelerinde mükellefiyet kaydı bulunan tüm mükellefler ile İstanbul, Eskişehir, Bursa İllerinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerden varlıklarının en az %10'unu deprem nedeniyle kaybedenlerin 414 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinden yararlanmak için 15 Şubat 2002 günü mesai saati bitiminde sona eren başvuru süresini 14 Haziran 2002 günü mesai saati bitimine kadar uzatmıştır.

Buna göre, sözü edilen mükellefler;
-   Deprem tarihlerinden önce vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi borçlarını,
-  Deprem tarihlerinden sonra tahakkuk eden, 31/12/2000 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde anılan Tebliğin yayımı tarihine kadar ödenmemiş bulunan ve ödeme süresi uzatılmamış olan vergi borçlarını, ilk taksit Haziran 2002 ayından başlamak üzere 7 ayda 7 eşit taksitte ödeyebileceklerdir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.