Numara : 47
Tarih : 9.7.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/47
 
KONU

Depremden Etkilenen Yörelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Düşük Faizle Taksitlendirilmesi İçin Başvuru Süresi Uzatıldı
 
Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 426 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği ile (R.G.: 5/7/2002; 24806) 414 ve 425 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğlerine atfen; 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerden etkilenen Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova, Kocaeli İllerinin merkez ve İlçelerinde mükellefiyet kaydı bulunan tüm mükellefler ile İstanbul, Eskişehir, Bursa İllerinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerden varlıklarının en az %10'unu deprem nedeniyle kaybedenlerin 414 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinden yararlanmak için 16 Ağustos 2002 günü mesai saati bitiminde sona erecek olan başvuru süresini 16 Eylül 2002 günü mesai saati bitimine kadar uzatmıştır.

Buna göre, sözü edilen mükellefler 414 Nolu Tebliğden yararlanmak amacıyla 16 Eylül 2002 tarihine kadar başvuruda bulundukları takdirde;

-   Deprem tarihlerinden önce vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi borçlarını,
-   Deprem tarihlerinden sonra tahakkuk eden, 31/12/2000 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde 414 Nolu Tebliğin yayımı tarihi olan 6/2/2001 tarihine kadar ödenmemiş bulunan ve ödeme süresi uzatılmamış olan vergi borçlarını, ilk taksit Eylül 2002 ayından başlamak üzere 4 ayda 4 eşit taksitte ödeyebileceklerdir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
 
NOT: Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 2 Sıra Nolu 17/8/1999 ve 12/11/1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini Hakkında Genel Tebliğ ile (R.G.:2/7/2002; 24803) 1 Sıra Nolu Tebliğin (bkz. 2002/28 nolu Vergi Sirkülerimiz) II/B-2 bölümünde yer alan ve 1 Temmuz 2002 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar olan başvuru süresini 31 Temmuz 2002 Çarşamba günü mesai saati bitimine uzatmıştır.