Numara : 12
Tarih : 19.2.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ 

NO: 2003/12

 
KONU
 
Depremden Etkilenen Yörelerdeki Mükelleflerin 2000 ve 2001 Yılları Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Tahakkuktan Terkin Edilme Oranları
 
 
 
Bakanlar Kurulunca yayımlanan (R.G.: 10/02/2003; Mükerrer 25020) 2003/5228 sayılı Karar ile 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerden zarar gören mükelleflerin 2000 yılına ilişkin olarak tahakkuk eden yıllık gelir ve kurumlar vergileri ile bu vergilerle birlikte ödenmesi gereken  diğer vergi, fon ve paylar ile kurumların 2001 yılında Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesine göre yapacakları gelir vergisi tevkifatının tahakkuktan terkin edilme oranları belirlenmiştir.
 
Bilindiği gibi 4731 sayılı Kanunun 2 nci maddesi Bakanlar Kuruluna söz konusu tahakkuktan terkin edilecek vergilerle ilgili düzenleme yapma yetkisi vermektedir (4731 sayılı Kanunun açıklaması ile ilgili olarak 2001/82 sayılı Vergi Sirkülerimize bakılabilir). Bakanlar Kurulu bu çerçevede kullandığı yetki ile aşağıda belirtilen il merkezleri ve ilçelerinde gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin 2000 yılına ilişkin olarak tahakkuk eden yıllık gelir ve kurumlar vergileri ile bu vergilerle birlikte ödenmesi gereken  diğer vergi, fon ve paylar ile kurumların 2001 yılında Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesine göre yapacakları gelir vergisi tevkifatının aşağıda belirtilen oranlarda tahakkuktan terkin edileceğini karara bağlamıştır.
 
Terkin Hükümlerinin Uygulanacağı Mahal
Tahakkuktan Terkin Oranı
Sakarya İli Merkez, Düzce İli Merkez ve Kaynaşlı ilçeleri, Kocaeli İli Gölcük İlçesi’nde kayıtlı mükellefler
% 100
Yukarıda belirtilen il merkezleri ve ilçeler dışındaki yerlerde malvarlığının % 10 veya daha fazlasını kaybetmesi nedeniyle 4731 sayılı Kanunun 1 inci maddesinden yararlanan mükellefler
% 50
 
Maliye Bakanlığının söz konusu Karar ile yapılacak tahakkuktan terkin işlemlerine ilişkin bir Tebliğ yayımlaması beklenmektedir. Tebliğ yayımlandığında sizlere ayrıca bilgi verilecektir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.