Numara : 100
Tarih : 28.12.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/100
 
KONU: 2008 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıtların Bedelleri
 
Maliye Bakanlığınca 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2007-1) ile değerli kağıt bedelleri 1.1.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
 
Aşağıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01.01.2008 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından tabloda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.
 
Muhasebe birimlerinde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
 
Buna göre, 01/01/2008 tarihinden itibaren uygulanacak değerli kağıt bedelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (YTL)
1. Noter Kağıtları:
 
a) Noter kağıdı
2,9
b) Beyanname
2,9
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
5,8
3. Pasaportlar
81
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
81
6. Nüfus cüzdanları
3
7. Aile cüzdanları
28
9. Sürücü belgeleri
35
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
35
11. Motorlu araç trafik belgesi
35
12. Motorlu araç tescil belgesi
28
13. İş makinesi tescil belgesi
28
14. Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
1,8
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş