Numara : 94
Tarih : 26.12.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/94
 
KONU: 01/01/2008 Tarihinden İtibaren Geçerli  Çevre Temizlik Vergisi Tutarları 
 
26 Aralık 2007 tarih ve 26738 sayılı  Resmi Gazetede  yayımlanan 34 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 1/1/2008 tarihinden itibaren konutlar ve işyerleri ile diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilmesi kararlaştırılmıştır.
 
1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi  
 
Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 18 YKr, diğer belediyelerde 15 YKr olarak hesaplanacaktır.
 
Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.
 
2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi
 
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.   
 
2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan Çevre  Temizlik Vergisi
 
Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
 
 
 
Bina Grupları
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (YTL)
 
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1. Grup
1.700
1.390
1.060
850
700
2. Grup
1.070
840
630
500
420
3. Grup
700
560
420
350
270
4. Grup
350
270
210
170
139
5. Grup
210
170
117
107
85
6. Grup
107
85
60
49
36
7. Grup
36
30
21
18
15
 
 
2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
 
Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak uygulanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
 
 
Bina Grupları
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (YTL)
 
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1. Grup
2.125
1.737
1.325
1.062
875
2. Grup
1.337
1.050
787
625
525
3. Grup
875
700
525
437
337
4. Grup
437
337
262
212
173
5. Grup
262
212
146
133
106
6. Grup
133
106
75
61
45
7. Grup
45
37
26
22
            18
 
3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması
 
Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin  onikinci fıkrası ile 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesine göre; konut, iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen  tutarlar; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak  üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde  %50 indirimli olarak uygulanacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş   
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.