Numara : 44
Tarih : 26.6.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2002/44
 
 
KONU
  
Borsa Para Piyasasında Değerlendirilen Paralara Ödenen Faizlerden Yapılacak Vergi Kesintisinden Takasbank Sorumlu (KVK Genel Tebliği No: 76) 
 

Maliye Bakanlığınca bugünkü Resmi Gazetede (Sayı: 24797) yayımlanan 76 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Takasbank aracılığı ile borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizlerden vergi kesintisi yapma ve kesilen vergileri ilgili vergi dairesine yatırmaktan Takasbank’ı sorumlu tutmuştur.
 
Buna göre, bankalar ve  2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizlerden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 8 numaralı bendine göre yapılacak gelir vergisi tevkifatı ile Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesine göre yapılacak kurumlar vergisi tevkifatının sorumlu sıfatıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) tarafından yapılması ve ilgili vergi dairesine yatırılması gerekmektedir.
 
Hatırlanacağı üzere, 4761 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklik sonrasında (bkz. 2002/43 nolu Vergi Sirkülerimiz) Takasbank’ta değerlendirilen paralardan elde edilen faizler vergi stopajına tabi hale getirilmiş ve Maliye Bakanlığına faiz ödemesine taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisi verilmiştir. Maliye Bakanlığı 76 numaralı Tebliğ ile bu yetkisini kullanarak vergi kesintisinden ve ödenmesinden Takasbank’ı sorumlu tutmaktadır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.