Numara : 13
Tarih : 17.4.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/13
 
KONU
 
Birinci Üç Aylık Yeniden Değerleme Oranı:% 6,8
 
 
Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 24376) yayımlanan 294 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, 2001 yılının birinci üç aylık geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,8 (yüzde altı virgül sekiz) olarak açıklanmıştır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.