Numara : 25
Tarih : 5.4.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2002/25
 
KONU

Birinci Geçici Vergi Dönemi (Ocak–Mart 2002) Yeniden Değerleme Oranı  Açıklandı (% 15,22)


Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 24717) yayımlanan 304 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2002 yılının ilk üç ayını kapsayan birinci geçici vergi dönemi için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 15,22 (yüzde onbeş virgül yirmi iki) olarak açıklanmıştır.
 
Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler, özel hesap dönemlerinin başladığı takvim yılının geçici vergi dönemleri için ilan edilen yeniden değerleme oranlarını sırasıyla dikkate alacaklardır.
 
Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesinin 10 numaralı bendine 4731 sayılı Kanunla eklenen fıkra hükmü gereği, geçici vergi dönemleri ile yıllık hesap dönemleri için uygulanacak yeniden değerleme oranları bundan böyle aynı esaslara göre hesaplanmaktadır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.