Numara : 8
Tarih : 1.3.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2006/8
 
KONU
 
Beyannamelerini Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanların Kapsamı Genişletildi
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan 357 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olanların kapsamını genişletici düzenleme yapılmıştır.
 
Bu düzenlemeyle, 346 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “2.Beyannameleri Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanlar” bölümün ilk paragrafı değiştirilerek, 31/12/2005 tarihi itibariyle aktif toplamı 100.000 Yeni Türk Lirasını veya 2005 hesap dönemine ait ciroları toplamı 200.000 Yeni Türk Lirasını aşan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunluluğu getirilmiştir.
 
Buna göre, elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti getirilen mükelleflerden 31/12/2005 tarihi itibariyle, yukarıdaki hadleri aşanların;
 
- 2005 yılına ilişkin olup, 15 Mart 2006 tarihine kadar verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini,
 
- 2005 yılı hesap dönemine ilişkin olup, 15 Nisan 2006 tarihine kadar verilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannamesini,
 
- 2006 yılının birinci geçici vergi dönemine ilişkin olup, 10 Mayıs 2006 tarihine kadar verilecek olan Geçici Vergi Beyannamesini,
 
340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Bu dönemleri izleyen dönemlerde verilecek söz konusu beyannamelerin de elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.