Numara : 49
Tarih : 26.6.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2003/49

 
KONU
  
Bazı Mallara Uygulanacak Yeni KDV Oranları
  

Katma değer vergisi oranlarını düzenleyen 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapan 2003/5557 sayılı Kararname’de 2003/5710 sayılı Kararname (R.G.: 25/6/2003; 25149) ile bazı değişiklikler yapılmıştır.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2002/4480 sayılı Kararnameye ekli II sayılı listenin ‘B) Diğer Mal ve Hizmetler’ bölümünün 8 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
‘8-İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler, kan ürünleri ve aşılar.’
Bu değişiklik çerçevesinde, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan kan ürünlerinin 25/6/2003 tarihinden itibaren teslimlerinde KDV oranı % 8 olarak uygulanacaktır.
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.