Numara : 75
Tarih : 30.5.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/75
   
KONU: 2008 Yılı Ocak – Eylül Aylarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi 5 Kasım 2008 Tarihine Kadar Uzatıldı.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde 30.05.2008 tarihi itibariyle yayınlanan 35 No.’lu Vergi Usul Kanunu sirküleri ile 05.06.2008 tarihine kadar verilmesi gereken 2008 yılı aylık dönemlerine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresi 5 Kasım 2008 tarihine kadar uzatılmıştır.
  
Bilindiği üzere, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 2008 yılına mahsus olmak üzere Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine ilişkin olarak ayrı ayrı düzenlenen Ba ve Bs bildirim formları, 2008 yılı Nisan ayının 5’inci gününden itibaren Haziran ayının 5’inci günü akşamına kadar verilebileceği açıklanmıştı.
  
Ancak, mükellefler tarafından Başkanlığa iletilen sorunlar nedeniyle 2008 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin olarak ayrı ayrı düzenlenen "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 5 Kasım 2008 tarihi akşamına kadar  verilebilecektir.
  
  
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
    
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye