Numara : 22
Tarih : 11.2.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/21
 
KONU: 2007 Yılı İçin Verilecek Olan Ba ve Bs Formlarının Süresi 5 Haziran 2008 Tarihine Uzatıldı.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan 32 No.’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 2007 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin 5.6.2008 tarihine kadar verilebileceği açıklanmıştır.
 
İlgili meslek odaları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda; VUK. nun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak 29 Şubat 2008 tarihine kadar verilmesi gereken  2007 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 5 Haziran 2008 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye