Numara : 79
Tarih : 21.11.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/79
 
KONU: İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin, Aylık Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin, Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunluluğu 2008 Yılına Ertelenmiştir.
 
Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan 29 no’lu Vergi Usul Kanunu sirküleri ile; Maliye Bakanlığı, aynı kanunun 257 inci maddesi hükmüne göre yetkisini kullanarak, İşletme Hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin aylık Muhtasar ve KDV beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğunu 2008 yılına ertelemiştir.
 
Buna göre, İşletme Hesabı esasına göre defter tutan mükellefler Ekim 2007 ve Kasım 2007 aylarına ilişkin Muhtasar ve KDV beyannamelerini kağıt ortamında verebileceklerdir.
 
Sirkülere göre, anılan mükelleflerin Aralık 2007 dönemine ilişkin Muhtasar ve KDV beyannameleri ise 376 sıra no’lu VUK Genel Tebliği açıklamaları doğrultusunda Ocak 2008’de elektronik ortamda gönderilecektir.
 
     
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.