Numara : 91
Tarih : 26.12.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/91
 
KONU: 1.1.2008 Tarihinden İtibaren Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Teknik Muayene Harç Tutarları Belirlendi.
 
Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde 3 No’lu “ Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler ” yayınlanarak; 1.1.2008 tarihinden itibaren muayene istasyonlarınca yapılacak araç muayenelerinde alınacak Teknik Muayene Harç tutarları, yeniden değerleme oranında (%7,2) arttırılarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 nci Maddesine Göre Alınan Harçlar
 
 
Araç Cinsi
 
 
2008 Yılı Muayene Harcı Tutarları
 
a- Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için
 
 
      147,50 YTL
 
b- Otomobil, minibus, kamyonet, özel   
    amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı  
    römork için
 
 
      110,90 YTL
 
 
c- Traktör (römorklu ve römorksuz)   
    motosiklet, motorlu bisiklet için
 
 
        57,80 YTL
 
Diğer taraftan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “ muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzel kişi ya da alt işleticiler tarafından  %5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir ” hükmü, vergi dairelerince harç tahsilatı sırasında dikkate alınmayacağı hususu da sirkülerde belirtilmiştir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.