Numara : 96
Tarih : 30.12.2005

VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/96

 
KONU

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini 50.000 YTL ve 5.000 YTL Asgari Miktarlara Yükseltmelerine İlişkin Süre 31/12/2006 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bugünkü tarihli Resmi Gazetede (Sayı; 26039) yayımlanan, Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair İç Ticaret 2005/2 Sayılı Tebliği ile sermayeleri 50.000 YTL’den az olan anonim şirketler ile 5.000 YTL’den az olan limited şirketlerin sermayelerini söz konusu asgari miktarlara yükseltmek amacıyla şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memurluğuna müracaat etmeleri gereken süre 31/12/2006 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.
 
Bu şekilde müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 31/03/2007 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.