Numara : 88
Tarih : 12.11.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/88
 

KONU
 
Amme Alacaklarının Tecilinde Uygulanan Faizi Oranı Değişikliği: Yıllık % 36
 

 

Maliye Bakanlığının bugünkü tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 25287) yayımlanan 429 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği ile halen yıllık % 60 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 12/11/2003 tarihinden itibaren yıllık %  36 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden 12/11/2003 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık % 36 oranında tecil faizi uygulanacaktır.


Bu tarihten önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına müracaat tarihlerinden 12/11/2003 tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlar, 12/11/2003 tarihinden sonra da % 36 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.


Aynı şekilde, 12/11/2003 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının 12/11/2003 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit miktarlarına; 12/11/2003 tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlar, bu tarihten sonra da % 36 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

 

 

 

Saygılarımızla,

DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.