Numara : 15
Tarih : 5.2.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/15

KONU
 
Amme Alacaklarında Tecil Faizi Yıllık % 60’a İndirildi
 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 421 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği (R.G.: 02/02/2002;  24659) ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacakları için uygulanan tecil faizi oranı 2 Şubat 2002 tarihinden tarihinden itibaren yıllık % 60 olarak belirlenmiştir. (Önceki oran yıllık % 72 idi).

Buna göre, 6183 Sayılı Kanunun 48 nci maddesine istinaden 2 Şubat 2002 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık % 60 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

2 Şubat 2002 tarihinden tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden 2 Şubat 2002 tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlar, bu tarihten sonra da % 60 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

2 Şubat 2002 tarihinden tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit miktarlarına; 2 Şubat 2000 tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlar, bu tarihten sonra da % 60 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Saygılarımızla,

DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.