Numara : 74
Tarih : 26.10.2007

VERGİ  SİRKÜLERİ

NO: 2007/74

KONU: Alkollü İçkilerde Bandrollu Ürün İzleme Sistemi Hakkında 2 No’lu Sirküler Yayınlandı.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan 2 no’lu “ Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ” sirküleri ile aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

Firmaların stoklarında bulunan alkollü içkilerde bandrol uygulaması ile ilgili olarak;
 
1-     Stoklarında bira haricinde alkollü içki bulunduran tedarikçi perakendeci ve açık içki satış noktalarının, bira haricindeki bu alkollü içkileri için 3 no’lu tebliğde yer alan hususlara göre bandrol uygulaması yapacakları,
 
2-     Stoklarında bandrolsüz alkollü içki bulunduranlar ile ilgili olarak; bu ürünlerin tedarikçilerinin faaliyeti terk etmiş olması, ithal veya üretim izninin ortadan kalkmış olması gibi nedenlerle tedarikçileri aracılığı ile bandrol talebi mümkün olmayan hallerde, 3 seri no’lu tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, söz konusu stoklarda bulunan bandrolsüz alkollü içkilere ilişkin tevsik edici (ispatlayıcı) belgelerle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına ve yetkili firmaya başvurulacağı, bu taleplerin Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirileceği belirtilmiştir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu