Numara : 76
Tarih : 2.11.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2007/76
 
KONU: Petrol Türevleri İle Tütün Mamullerinde Özel Tüketim Vergileri 2007/12756 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Arttırıldı.
 
2.11.2007 tarih ve 26688 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/12756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Maliye Bakanlığı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 inci maddesinde yer alan yetkisine göre, söz konusu kanuna ekli;
 
a) I Sayılı listenin (A) ve (B) cetvelinde yer alan petrol ürünlerinin özel tüketim vergilerini 3.11.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere arttırmıştır.
 
b) III Sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan tütün mamullerinin asgari maktu vergi tutarlarını ise 2.11.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere arttırmıştır.
 
Uygulanacak yeni Özel Tüketim Vergisi tutarları ile Asgari Özel Tüketim Vergisi tutarlarına ulaşmak için 2007/12756 sayılı kararı tıklayınız.
 
Ekleri için tıklayınız.   
   
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.