Numara : 41
Tarih : 10.3.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/41
 
KONU 2007 Yılında Tamamlanan ve Beyanı Gereken  İnşaat ve Onarma İşlemleri İle İlgili Olarak Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi 67 No.lu Gelir Vergisi Sirküleri İle 25 Mart 2008 Tarihine Uzatıldı.
 
Gelir İdaresi Başkanlığınca resmi internet sitesinde yayınlanan 67 No.lu Gelir Vergisi sirküleri ile; Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesine göre yıllara sari inşaat ve onarım işi yapan mükelleflerin, işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayının 15 nci günü akşamına kadar vermeleri gereken beyannamelerinin süresi 25 Mart 2008 tarihine uzatılmıştır.
 
Bakanlığa yansıyan olaylardan, Gelir Vergisinin 92 nci maddesinde yapılan değişiklik ve 42 nci maddede yer alan hüküm nedeniyle mükelleflerce tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır. Bu nedenle VUK. mükerrer 28 nci maddedeki yetkiye dayanılarak GVK 42 nci madde kapsamında inşaat onarım işi yapan gelir vergisi mükellelerinin 2007 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme süresi Maliye Bakanlığınca 25 Mart 2008 Salı günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.
 
Ödeme süreleri değişmemiştir. Gelir Vergisinin 1 nci taksidi Mart 2008, 2 nci ise Temmuz 2008 aylarında ödenecektir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye