Numara : 5
Tarih : 10.1.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/5

 
KONU
 
2007 Yılında Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlarda 2007/11533 Sayılı BKK ile Değişiklik
 
 
 
6 Ocak 2007 tarihli Resmi Gazetede (S: 26395) yayımlanmış olan 2007/11533 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu personelinin maaşlarının hesabında esas tutulan katsayılar yeniden belirlenmiştir.Buna göre, sizlere 2007/2 sayılı vergi sirkülerimizle duyurmuş olduğumuz 5565 Sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu esas alınarak hesaplanmış olan kıdem tazminatı tavanı, vergiden müstesna gündeliklerin hesabında esas alınan ücret tutarları, vergiden müstesna çocuk zammı ve çalışmayan eş yardımı ve Gelir Vergisi Kanununun 23/11 ve 25/3 maddelerine göre vergiden müstesna tutulan özel sigorta şirketlerince ödenen emekli aylığı ve ikramiye tutarları yeni katsayılara göre yeniden hesaplanmış olup aşağıda bilgilerinize sunulur.
2007/11533 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, 01/01/2007 tarihinden geçerli olmak üzere  memur aylıklarının hesabında esas alınan aylık katsayısı (0,046985), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,59812) olarak tespit edilmiştir.
 
1.  Kıdem Tazminatı Tavanı
 
Katsayı değişikliği sonrasında, 01/01/2007 tarihinden geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı 1.960,69 YTL’na yükselmiştir.
  
2.  Çalışmayan Eş Yardımı ve Çocuk Zammının Vergiden Müstesna Tutarları
 
01/01/2007 tarihinden geçerli olmak üzere  ödenen çocuk zammının (yardımının) 11,75 YTL’si  gelir vergisinden müstesnadır (en fazla iki çocuk için dikkate alınır, ayrıca 0-6 yaş grubu için 23,50 YTL olarak dikkate alınır). Aynı dönem için ödenen çalışmayan eş yardımının 58,73 YTL’si vergiden müstesnadır.
 
 
3.  Vergiden Müstesna Gündeliklerin Hesaplanmasına Esas Alınan Ücret Tutarları
 
Katsayı değişikliği sonrasında Gelir Vergisi Kanununun 24/2 üncü maddesine göre gelir vergisinden istisna edilen yurt içi ve yurt dışı gündeliklerin hesabında dikkate alınan aylık ücret tutarları da değişmiştir.
 
Vergiden Müstesna Yurt İçi Gündelik Tutarları
 
01/01/2007 tarihinden geçerli olmak üzere vergiden istisna edilecek yurt içi gündelik tutarlarına karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.
 
 01/01/2007 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere   Brüt Aylık Tutarı (YTL)
Gelir Vergisinden İstisna Edilen      Yurt İçi Gündelik Tutarı (YTL)
1.044,48 ve daha fazlası
33,00
1.036,02 – 1.044,47
28,00
932,65 – 1.036,01
25,00
848,08 – 932,65
22,50
641,11 – 848,07
20,00
641,10 ve daha azı
19,00
 
Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelik Tutarları
 
Yurt dışı gündelik tutarlarının gelir vergisinden istisna edilen tutarının hesabında  2006/10115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınmaktadır. Bu Karara ekli cetvelin (II), (III), (VII), (VIII) ve (IX) numaralı sütunları vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarlarının ülkeler itibariyle karşılık geldiği aylık ücret seviyelerini belirlemede kullanılmaktadır.
 
01/01/2007 tarihinden geçerli olmak üzere vergiden istisna edilecek yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.
 
01/01/2007 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere
Esas Alınacak Sütun Numarası
Emsal Alınan Kadro
1.044,48 ve daha fazlası
II
Başbakanlık Müsteşarı
1.036,02 – 1.044,47
III
8000 ek göstergeli kadrolar
909,16 – 1.036,01
VII
5300+ ek göstergeli kadrolar
641,11 – 909,15
VIII
1-4 üncü dereceli kadrolar
641,10 ve daha azı
IX
5-15 inci dereceli kadrolar
 
Gelir vergisinden istisna edilen gündelik uygulamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
 
1) Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı hallerde bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İstisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda aşan kısım, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktır.
 
2) Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku, yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınarak yapılmalıdır.
 
3) Yurt dışı seyahatin ilk 10 günü için vergiden istisna gündelik tutarı %50 zamlı olarak hesaplanacaktır.
 
4) Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak dikkate alınmalıdır.
 
5) Yurt dışında yatacak yer için ödenen ve belgelendirilen giderlerin, vergiden istisna edilen gündelik tutarlarının % 40’ını aşması halinde, aşan kısmın % 70’inin ayrıca vergiden istisna edilerek ödenmesi mümkündür. Ancak ek olarak ödenecek bu tutar, vergiden istisna gündelik tutarının; aylık seviyesi 1.036,01 YTL’nı  aşanlar için % 100’ünden, diğerleri için %70’inden fazla olamaz.
 
6) Gündelik verilen personelin yurt içi ve yurt dışı seyahati ile ilgili yemek ve konaklama giderleri ayrıca belge karşılığında kendisine ödeniyor ve bu belgeler gider veya maliyet olarak dikkate alınıyorsa, ödenen gündelik tutarının tamamının brütleştirilerek ücret olarak vergilendirilmesi gerekir.
 
4. Özel Sigorta Şirketlerince Ödenen Emekli Aylığı ve İkramiyesinde Gelir Vergisinden Müstesna Tutarlar
 
GVK’nun 23/11 maddesinde düzenlenen istisna uygulamasında en yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek emekli aylığı tutarı 01/01/2007 tarihinden geçerli olmak üzere  3.605,16 YTL olarak dikkate alınacaktır.
 
GVK’nun 25/3 maddesinde düzenlenen istisna uygulamasında en yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek emekli ikramiyesi tutarı 01/01/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 58.820,55 YTL olarak dikkate alınacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş