Numara : 2
Tarih : 5.1.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/2

 
KONU
 
2007 Yılında Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar
 
 
 
Kamu personelinin maaşlarının hesabında esas tutulan katsayılar, 5565 Sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yeniden belirlenmiştir. Buna göre, 01/01/2007 – 30/06/2007 dönemi için memur aylıklarının hesabında esas alınan aylık katsayısı (0,04605), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,5864) olarak tespit edilmiştir. 01/07/2007 -31/12/2007 döneminde ise aylık katsayısı (0,04739), taban aylığı katsayısı (0,61417) olarak uygulanacaktır.
 
Söz konusu katsayı değişiklikleri, İş Kanununa göre hesaplanan kıdem tazminatı tavanı, vergiden müstesna gündeliklerin hesabında esas alınan ücret tutarları, vergiden müstesna çocuk zammı ve çalışmayan eş yardımı ve Gelir Vergisi Kanununun 23/11 ve 25/3 maddelerine göre vergiden müstesna tutulan özel sigorta şirketlerince ödenen emekli aylığı ve ikramiye tutarlarında değişikliğe yol açmaktadır.
 
1.  Kıdem Tazminatı Tavanı
 
Katsayı değişikliği sonrasında, 01/01/2007 – 30/06/2007 dönemi için kıdem tazminatı tavanı 1.921,85 YTL’na yükselmiştir.
01/07/2007 – 31/12/2007 dönemi için kıdem tazminatı tavanı  ise 1.988,48 YTL olarak uygulanacaktır.
 
2.  Çalışmayan Eş Yardımı ve Çocuk Zammının Vergiden Müstesna Tutarları
 
01/01/2007 – 30/06/2007 dönemi için ödenen çocuk zammının (yardımının) 11,51 YTL’si  gelir vergisinden müstesnadır (en fazla iki çocuk için dikkate alınır, ayrıca 0-6 yaş grubu için 23,02 YTL olarak dikkate alınır). Aynı dönem için ödenen çalışmayan eş yardımının 57,56 YTL’si vergiden müstesnadır.
 
Bu tutarlar 01/07/2007 – 31/12/2007 dönemi için sırasıyla 11,85 YTL ve 59,24 YTL olarak uygulanacaktır.
 
 
3.  Vergiden Müstesna Gündeliklerin Hesaplanmasına Esas Alınan Ücret Tutarları
 
Katsayı değişikliği sonrasında Gelir Vergisi Kanununun 24/2 üncü maddesine göre gelir vergisinden istisna edilen yurt içi ve yurt dışı gündeliklerin hesabında dikkate alınan aylık ücret tutarları da değişmiştir.
 
Vergiden Müstesna Yurt İçi Gündelik Tutarları
 
01/01/2007 – 30/06/2007 dönemi için vergiden istisna edilecek yurt içi gündelik tutarlarına karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.
 
01/01/2007 – 30/06/2007 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (YTL)
Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi Gündelik Tutarı (YTL)
1.023,88 ve daha fazlası
33,00
1.015,59 – 1.023,87
28,00
914,28 – 1.015,58
25,00
831,39 – 914,27
22,50
628,54 – 831,38
20,00
628,53 ve daha azı
19,00
 
01/07/2007 – 31/12/2007 dönemi için vergiden istisna edilecek yurt içi gündelik tutarlarına karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.
 
01/07/2007 – 31/12/2007 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (YTL)
Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi Gündelik Tutarı (YTL)
1.064,38 ve daha fazlası
33,00
1.055,84 – 1.064,37
28,00
951,59 – 1.055,83
25,00
866,28 – 951,58
22,50
657,53 – 866,27
20,00
657,52 ve daha azı
19,00
 
Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelik Tutarları
 
Yurt dışı gündelik tutarlarının gelir vergisinden istisna edilen tutarının hesabında  2006/10115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınmaktadır. Bu Karara ekli cetvelin (II), (III), (VII), (VIII) ve (IX) numaralı sütunları vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarlarının ülkeler itibariyle karşılık geldiği aylık ücret seviyelerini belirlemede kullanılmaktadır.
 
01/01/2007 – 30/06/2007 dönemi için vergiden istisna edilecek yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.
 
01/01/2007 – 30/06/2007 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (YTL)
Esas Alınacak Sütun Numarası
Emsal Alınan Kadro
1.023,88 ve daha fazlası
II
Başbakanlık Müsteşarı
1.015,59 – 1.023,87
III
8000 ek göstergeli kadrolar
891,25 – 1.015,58
VII
5300+ ek göstergeli kadrolar
628,54 – 891,24
VIII
1-4 üncü dereceli kadrolar
628,53 ve daha azı
IX
5-15 inci dereceli kadrolar
 
01/07/2007 – 31/12/2007 dönemi için vergiden istisna edilecek yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.
 
01/07/2007 – 31/12/2007 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (YTL)
Esas Alınacak Sütun Numarası
Emsal Alınan Kadro
1.064,38 ve daha fazlası
II
Başbakanlık Müsteşarı
1.055,84 – 1.064,37
III
8000 ek göstergeli kadrolar
927,89 – 1.055,83
VII
5300+ ek göstergeli kadrolar
657,53 – 927,88
VIII
1-4 üncü dereceli kadrolar
657,52 ve daha azı
IX
5-15 inci dereceli kadrolar
 
Gelir vergisinden istisna edilen gündelik uygulamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
 
1)       Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı hallerde bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İstisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda aşan kısım, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktır.
 
2)      Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku, yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınarak yapılmalıdır.
 
3)      Yurt dışı seyahatin ilk 10 günü için vergiden istisna gündelik tutarı %50 zamlı olarak hesaplanacaktır.
 
4)      Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak dikkate alınmalıdır.
 
5)      Yurt dışında yatacak yer için ödenen ve belgelendirilen giderlerin, vergiden istisna edilen gündelik tutarlarının % 40’ını aşması halinde, aşan kısmın % 70’inin ayrıca vergiden istisna edilerek ödenmesi mümkündür. Ancak ek olarak ödenecek bu tutar, vergiden istisna gündelik tutarının; aylık seviyesi 1.015,58 YTL’nı (01/07/2007-31/12/2007 dönemi için : 1.055,83 YTL’nı) aşanlar için % 100’ünden, diğerleri için %70’inden fazla olamaz.
 
6)      Gündelik verilen personelin yurt içi ve yurt dışı seyahati ile ilgili yemek ve konaklama giderleri ayrıca belge karşılığında kendisine ödeniyor ve bu belgeler gider veya maliyet olarak dikkate alınıyorsa, ödenen gündelik tutarının tamamının brütleştirilerek ücret olarak vergilendirilmesi gerekir.
 
4.  Özel Sigorta Şirketlerince Ödenen Emekli Aylığı ve İkramiyesinde Gelir Vergisinden Müstesna Tutarlar
 
GVK’nun 23/11 maddesinde düzenlenen istisna uygulamasında en yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek emekli aylığı tutarı 01/01/2007 – 30/06/2007 dönemi için 3.533,60 YTL olarak dikkate alınacaktır. Bu tutar 01/07/2007 – 31/12/2007 dönemi için 3.647,13 YTL olarak dikkate alınacaktır.
 
GVK’nun 25/3 maddesinde düzenlenen istisna uygulamasında en yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek emekli ikramiyesi tutarı 01/01/2007 – 30/06/2007 dönemi için 57.655,50 YTL olarak dikkate alınacaktır. Bu tutar 01/07/2007 – 31/12/2007 dönemi için 59.654,40 YTL olarak dikkate alınacaktır.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş