VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/77
 
KONU: 2007 Yılına İlişkin Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi 5 Eylül 2008 Tarihine Uzatıldı. 
 
Gelir İdaresi Başkanılığı’nın Resmi internet sitesinde  30.05.2008 tarihi itibariyle yayınlanan 34 No.’lu Vergi Usul Kanunu sirküleri ile 05.06.2008 tarihine kadar verilmesi gereken 2007 dönemine ilişkin “Form Ba” ve Forma Bs” bildirimlerinin verilme süresi 5 Eylül 2008 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır.
 
2008 yılının aylık (Ocak – Eylül) Ba ve Bs formlarının ise en geç 5 Kasım 2008 tarihine kadar verilebileceği 35 No.’lu VUK sirküleri ile açıklanmıştır. (2008/75 No.’lu sirkülerimiz ile duyurulmuştur.)
 
 
“Form Ba” ve “Form Bs” Bildirimlerinin Ait
Olduğu Yıl ve Aylar
 
 
Bildirimlerin Verileceği Son Tarih
 
2007 Yılına ilişkin Ba ve Bs Formları
 
 
5 Eylül 2008
 
2008 Yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran,
Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ilişkin Ba ve Bs Formları
 
 
5 Kasın 2008
 
 
Bilgilerinize sunulur.
  
  
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
    
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.