Numara : 93
Tarih : 28.12.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/93
 
KONU

2006 Yılında Uygulanacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı: 24,15 YTL

 
Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 1 Sayılı Özel İletişim Vergisi Sirkülerinde, Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi hükmü gereği, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınan vergi tutarı 1/1/2006 tarihinden itibaren 24,15 YTL olarak uygulanacağı açıklanmıştır.
 
Söz konusu tutar, 2005 yılı için uygulanmakta olan 22 YTL’nin % 9,8 yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmiştir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.