Numara : 95
Tarih : 29.12.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/95
 
 
KONU

2006 Yılında Uygulanacak İndirimli (Sıfır) Bina Vergisi Oranı  

 
Emlak Vergisi Kanununun 4962 sayılı Kanun ile değişik 8 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan ve bugünkü tarihli Resmi Gazetede (Sayı: 26038) yayımlanan 19.12.2005 tarihli 2005/9827 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2 yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), bu meskene ait bina vergisi oranı 2006 yılı için sıfıra indirilmiştir.
  
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.