Numara : 110
Tarih : 3.12.2004
 VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/110
 
KONU
 
2005 Yılında Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar
 

Maliye Bakanlığınca  yayımlanan 342 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (R.G.: 28/11/2004; 25314) ile Kanunun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, Mükerrer 355 ve 356 ncı maddelerinde yer alıp 2004 yılında uygulanan miktarların 2004 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranında (% 11,2) artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2005 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar açıklanmıştır.
1/1/2005 tarihinden itibaren milli para birimi Yeni Türk Lirası olarak belirlendiğinden, 2005 yılında VUK hükümleri çerçevesinde uygulanacak miktarlar YTL cinsinden açıklanmıştır.

Söz konusu miktarlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
VUK Md.
Konu
1/1/2005’den geçerli miktar (YTL)
104
Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerde ayrıca yapılacak ilanen tebligata konu asgari vergi ve ceza miktarı
110.000
Mük. 115
Tahakkuktan vazgeçme
13
177
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
(Bent numaralarına göre)
1)      88.000 ve
120.000
2)  48.000
3)  88.000
232
Fatura kullanma mecburiyeti
480
252
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç
1,40
313
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (amortisman ayırma sınırı)
 
480
343
En az ceza haddi
5,50 (damga vergisi) ve
11,80 (diğer vergiler)

352/I
Birinci derece usulsüzlük cezası (Kanuna bağlı cetvelde yer alanlar)
1)       66
2)       42
3)       21
4) 10,80
5)   5,50
6)   2,10
352/II
İkinci Derece Usulsüzlük cezası (Kanuna bağlı cetvelde yer alanlar)
1)      38
2)      21
3) 10,80
4)   5,50
5)   2,70
6)   1,50
353
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel usulsüzlük cezası; bent numaralarına göre)
1) 118    (her bir belge için) ve 55.000 (yıllık üst sınır)
2) 118, 5.500 ve 55.500
4) 118
6) 2.700
7) 140
8) 420
9) 550
10) 420
355
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza (Bent numaralarına göre)
1) 1.180
2) 550
3) 270
356
Diğer usulsüzlük cezaları (Bent numaralarına göre)
1) 0,12 ve 5,50
3) 0,55
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.