Numara : 109
Tarih : 26.11.2004
 VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/109
 
KONU
 
2005 Yılında Ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
 

Maliye Bakanlığı bugünkü tarihli Resmi Gazetede (Sayı: 25652) yayımlanan 23 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde 2005 yılında ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarlarını belirlemiştir. Buna göre, 2005 yılında ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarları 2004 yılı için geçerli vergi tutarlarının 2004 yılının yeniden değerleme oranı olan % 11,2 oranında artırılması suretiyle belirlenmiştir.

Bununla birlikte, II sayılı Tarifenin 4 numaralı bendinde yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların vergi tutarları 2005 yılından geçerli olmak üzere Azami Toplam Ağırlık esasına göre yeniden belirlendiğinden bu araçların vergi tutarlarına yeniden değerleme oranı uygulanmamış, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5035 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değiştirilen  6 ncı maddesindeki tutarlar esas alınmıştır.

1/1/2005 tarihinden itibaren milli para birimi Yeni Türk Lirası olarak belirlendiğinden, 2005 yılında ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarları YTL cinsinden açıklanmıştır.

Buna göre, 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere taşıt araçlarının motorlu taşıtlar vergisi aşağıdaki tarifelere göre ödenecektir.

(I) SAYILI TARİFE
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motositletler
 
 
Motor Silindir Hacmi
(cm³)
 
 
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
 
1-3 yaş
4-6 yaş
7-11 yaş
12-15 yaş
16 ve yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı
278.-
194.-
111.-
83.-
33.-
1301-1600 cm³’e kadar
444.-
333.-
194.-
139.-
55.-
1601-1800 cm³’e kadar
778.-
611.-
361.-
222.-
88.-
1801-2000 cm³’e kadar
1.223.-
945.-
556.-
333.-
133.-
2001-2500 cm³’e kadar
1.834.-
1.334.-
834.-
500.-
200.-
2501-3000 cm³’e kadar
2.557.-
2.224.-
1.390.-
750.-
278.-
3001-3500 cm³’e kadar
3.892.-
3.502.-
2.112.-
1.056.-
389.-
3501-4000 cm³’e kadar
6.116.-
5.282.-
3.113.-
1.390.-
556.-
4001 cm³ ve yukarısı
10.008.-
7.506.-
4.448.-
2.001.-
778.-
2- Motosikletler
100-250 cm³’e kadar
55.-
44.-
33.-
22.-
11.-
251-650 cm³’ e kadar
111.-
83.-
55.-
33.-
22.-
651-1200 cm³’e kadar
278.-
166.-
83.-
55.-
33.-
1201 cm³ ve yukarısı
667.-
444.-
278.-
222.-
111.-
 
(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve  benzerlerine ait vergi  tutarlarının Türkiye Sigorta ve  Reasürans Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen  kasko sigortası değerlerinin % 6'sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bakanlar Kurulu 2004 yılı için bu yetkisini kullanarak (I) sayılı Tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, 2004 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarının, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanmasını kararlaştırmıştı. Benzeri bir düzenlemenin 2005 yılı için de yapılması beklenmektedir.
 
(II) SAYILI TARİFE
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları
 Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri/Azami
Toplam Ağırlık
 
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
 
1-6 yaş
7-15 yaş
16 ve yukarı yaş
1) Minibüs
333.-
222.-
111.-
 
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)
 
1900 cm³ ve aşağısı
444.-
278.-
166.-
 
1901 cm³ ve yukarısı
667.-
444.-
278.-
 
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
 
25 kişiye kadar
834.-
500.-
222.-
 
26-35 kişiye kadar
1.000.-
834.-
333.-
 
36-45 kişiye kadar
1.112.-
945.-
444.-
 
46 kişi ve yukarısı
1.334.-
1.112.-
667.-
 
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg’a kadar
300.-
200.-
100.-
1.501-3.500 kg’a kadar
600.-
350.-
200.-
3.501-5.000 kg’a kadar
900.-
750.-
300.-
5.001-10.000 kg’a kadar
1.000.-
850.-
400.-
10.001-20.000 kg’a kadar
1.200.-
1.000.-
600.-
20.001 kg ve yukarısı
1.500.-
1.200.-
700.-
 
(III) SAYILI TARİFE
Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler
 
Taşıt Cinsi ve
Motor Gücü (BG)
Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) için Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
 
1-3 yaş
4-5 yaş
6-15 yaş
16 ve yukarı yaş

Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler

10-20 BG’ne kadar
16,68
11,12
5,56
2,22
21-50 BG’ne kadar
22,24
16,68
10,00
4,44
51-100 BG’ne kadar
27,80
22,24
13,34
5,56
101-150 BG’ne kadar
33,36
27,80
16,68
7,78
151 BG ve yukarısı
50,04
38,92
22,24
11,12
 
 (IV) SAYILI TARİFE
Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç)
 
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle  Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
 
1-3 yaş
4-5 yaş
6-10 yaş
11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg’a kadar
5.560.-
4.448.-
3.336.-
2.668.-
1.151-1.800 kg’a kadar
8.340.-
6.672.-
5.004.-
4.003.-
1.801-3.000 kg’a kadar
11.120.-
8.896.-
6.672.-
5.337.-
3.001-5.000 kg’a kadar
13.900.-
11.120.-
8.340.-
6.672.-
5.001-10.000 kg’a kadar
16.680.-
13.344.-
10.008.-
8.006.-
10.001-20.000 kg’a kadar
19.460.-
15.568.-
11.676.-
9.340.-
20.001 kg ve yukarısı
22.240.-
17.792.-
13.344.-
10.675.-
 
Yukarıda yer verilen konularla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.