Numara : 107
Tarih : 10.11.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/107
 
KONU
 
2004 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapanların Beyanname Verme ve Vergi Ödeme Süresi 25/11/2004 Tarihine Kadar, Enflasyon Düzeltmesi Yapmayanların Beyanname Verme ve Vergi Ödeme Süresi İse 19/11/2004 Tarihine Kadar Uzatılmıştır
 

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 13 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2004 yılı üçüncü geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapması gerekenlerin bu döneme ilişkin beyanname verme ve vergi ödeme süreleri 25 Kasım 2004 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

2004 yılının üçüncü geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayan ve yapma yükümlülüğü bulunmayan diğer tüm mükelleflerin bu döneme ilişkin beyanname verme ve vergi ödeme süreleri ise 19 Kasım 2004 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.
Söz konusu Sirküler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

 “VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /13

Konusu

: Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması
Tarihi
: 10.11.2004
Sayısı
: VUK-13/2004-11/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-9
İlgili olduğu maddeler
: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298, Geçici Madde 25,
  5024 Sayılı Kanun Geçici Madde 1, 5228 Sayılı Kanun Madde 59
 
1. Giriş
2/8/2004 tarih ve 8 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, 5024 sayılı Kanunun 5228 sayılı Kanunla değişik geçici 1 inci maddesinde aktif ve ciro toplamları için belirlenen 7,5 ve 15 trilyon Türk liralık limitleri aşmaları nedeniyle enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda olan (veya aşmasa dahi ihtiyarilikten yararlanmayıp düzeltme yapmak isteyen) mükelleflerin 2004 yılının ikinci geçici vergi dönemine ait beyannamelerinin verilme süreleri, 5228 sayılı Kanunla değişik Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 25/08/2004 günü mesai saati sonuna kadar uzatıldığı açıklanmıştı. Bu sirkülerin konusunu ise enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda olan söz konusu mükellefler ile diğer tüm mükelleflerin üçüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamelerini verme süresi oluşturmaktadır.

2. 2004 Yılının Üçüncü Geçici Vergi Döneminin Beyan Süresi
2004 yılının ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapmış olan mükelleflerin, üçüncü geçici vergi döneminde de bilançolarını düzelterek beyannamelerini 10.11.2004 günü mesai saati sonuna kadar vermeleri gerekmektedir. Ancak, 5228 sayılı Kanunla değişik Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden ikinci geçici vergi döneminde düzeltme yapan mükelleflerin üçüncü geçici vergi dönemi beyanname verme süresi 25/11/2004 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır. Dolayısıyla beyanname verme süresi uzatılan vergilerin anılan tarihe kadar ödenebileceği de tabiidir.
Bu nedenle üçüncü geçici vergi döneminde düzeltme yapmak zorunda olan mükellefler, söz konusu vergi dönemine ait beyannamelerinin verilme tarihi olan 25/11/2004 tarihine kadar düzeltme işlemini yapacaklar, beyannamelerine düzeltilmiş bilançolarını ekleyecekler ve düzeltmelerin yapıldığı tarih itibariyle defter kayıtlarına intikal ettireceklerdir.

Diğer taraftan, 2004 yılının ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayan ve yapma yükümlülüğü bulunmayan diğer tüm mükelleflerin üçüncü geçici vergi dönemi beyanname verme süresi bayram tatili de dikkate alınarak 5228 sayılı Kanunla değişik Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 19/11/2004 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme süresi uzatılan vergilerin anılan tarihe kadar ödenebileceği de tabiidir.
Duyurulur.

Kemal UNAKITAN

MALİYE BAKANI”
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.