Numara : 105
Tarih : 4.10.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/105
 
KONU
 
2004 Yılı Üçüncü  Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (% 7,3)
 

Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 12 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde 2004 yılının üçüncü geçici vergi dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi hesaplamalarında dikkate alınacak yeniden değerleme oranı  % 7,3 (yüzde yedi virgül üç) olarak açıklanmıştır.
Bilindiği gibi 5024 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler sonrasında 1/1/2004 tarihinden itibaren vergi matrahlarının tespitinde enflasyon düzeltmesi uygulamasına geçilmesiyle birlikte yeniden değerleme kurumu aynı tarihten geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştı. Bununla birlikte, gerek diğer vergi uygulamalarında (örn: menkul sermaye iratlarında enflasyon indirimi uygulaması) gerekse 5228 sayılı Kanun ile 31/12/2003 aktif toplamı 7,5 trilyonu veya 2003 cirosu 15 trilyonu geçmeyenlerden dileyenlerin 2004 yılı (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2004 yılında biten hesap döneminden sonra başlayan hesap dönemine ilişkin) geçici vergi dönemi matrahlarının tespitini enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümleri dikkate almaksızın yapabilmeleri yönünde düzenleme yapılmış olması nedeniyle yeniden değerleme oranı Maliye Bakanlığınca açıklanmaya devam edilmektedir. (Bu mükellefler söz konusu geçici vergi dönemlerinin vergi matrahının tespitinde yeniden değerlemenin yanı sıra finansman gider kısıtlamasına tabi olacaklar ayrıca 5024 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan diğer düzenlemelerden yararlanabileceklerdir. 5024 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan düzenlemeler için lütfen 19/3/2004 tarihli ve 2004/44 sayılı Vergi Sirkülerimize bakınız.)

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.